Java-Udvikling-DK

Agil Offshore Outsourcing

Outsourcing er en af de mest velkendte fordele ved en globaliseret verden. Outsorucing af programmering kan have flere fordele fordi timebetalingen i andre lande er ned til 1/10 af de danske betalinger. Agil Udvikling i andre lande giver ekstra fordele fordi du med agiliteten kan halvere tidsforbrugt og dermed omkostningerne.

Fordelen ved at at outsource udvikling til Agiludvikling er at vi står for ansvaret, processen samt kvalitets- og testprocedurer.

Agil Offhore Outsourcing er et begreb som dækker over programmører og udviklere som er uddannet agilt idenfor f.eks.

  • SCRUM som SCRUM COACH og SCRUM PROFESSIONAL
  • eXtreme Programming / 2009 som er dicipliner til Agil programmering og projektledelse
  • LEAN Software Development – fadderen for de Agile processer
  • PRINCE2/2010 (Projects in Controlled Environments)

Offshore Forretningsfilosofi for Agiludvikling

I stedet for at miste opgaverne til andre udviklere, oprettede Steen Clausen i år 1999 en “oversøisk” forbindelse til konsulenthuse i Ukraine og Indien. Dette har siden udviklet sig til at omfatte testfaciliteter og uddannelse indenfor de agile metodikker. På markedet mødte vi forhandlere som ganske enkelt sagde det var for dyrt hver gang også selvom timeprisen kom helt ned på 399,- og det er jo klart når vi selv betaler timepriser på mellem 150-250 kr. i udlandet. Siden har vi fået 4 danske til at bosætte sig der, og de arbejder i dag som projektledere, supervisors og Mentors i forskellige sammenhænge.

Eksterne kilder og henvisninger ved Agil Outsourcing:

Danmark i front med outsourcing, Økonomi- og Erhvervsministeriet, http://www.oem.dk/sw21950.asp