Anmeldelse om ibrugtagning af .dk-domænenavn

Undertegnede registrant:

  Organisation: ______________________________________________________
  Adresse: ______________________________________________________
  Postnummer og by: ______________________________________________________
  Kontaktperson: ______________________________________________________
  Email: ______________________________________________________
  Telefonnummer: ______________________________________________________
  Fax: ______________________________________________________

Anmoder herved:

  Udbyder: ______________________________________________________
  Adresse: ______________________________________________________
  Postnummer og by: ______________________________________________________

– om på mine/vore vegne, at foretage registrering af ibrugtagning af følgende domænenavn under .dk­domænet.

  Domænenavn: ______________________________________________________ Skrives med blokbogstaver

Registranten eller dennes fuldmægtige erklærer hermed, at brugen af domænenavnet ikke krænker tredjeparts navne- eller varemærkerettigheder eller i øvrigt må formodes at stride mod dansk lovgivning, og at Registranten er indforstået med, at betingelsen for fortsat registrering bl.a. er overholdelse af DIFOs til enhver tid gældende regler for administration af domænenavne under top level domænet .dk, herunder afgørelser fra det af DIFO nedsatte klagenævn, jf. § 5 i regelsættet.

  Dato og Underskrift: ______________________________________________________

HUSK: Formularen skal sendes til fax +45 70222216 eller sendes til Verinet International Domainservice , Avderødvej 53, 2980 Kokkedal før domænet endeligt kan aktiveres. Jvf. de officielle danske regler kræves det at vi opbevarer alle underskrifter på nytegninger af danske domæner. Ved manglende indsendelse forbeholder vi os et debiteringsgebyr på 995,- samt sletning af domænet.

Scroll to Top