Hvad er DevOps? hos Microsoft

Agil Udvikling A/S er en naturlig partner for programmering og udvikling af hjemmesider m.v. Indenfor Hosting bruger vi DEVOPS løsninger fra Microsoft og er således forhandler af Microsoft Azure og andre DEVOPS produkter foruden vi programmerer og udvikler i alle Microsoft programmeringssprog. Mange ved ikke at Microsoft er verdens største Open Source udbyder. Ring 77777712 for mere info.

Se, hvordan DevOps samler folk, processer og teknologi, så der hurtigere kan leveres bedre produkter til kunderne

DevOps-definition

DevOps (som er kombinationen af udviklings- og it-driftsafdelingen) er foreningen af mennesker, processer og teknologi, som skaber en kontinuerlig levering af værdi til kunder.

Hvad betyder DevOps for teams? DevOps understøtter tidligere isolerede roller som udvikling, it-drift, kvalitetskontrol og sikkerhed, for at koordinere og samarbejde om at producere bedre og mere pålidelige roller. Ved at tilpasse sig en DevOps-kultur og tage DevOps-fremgangsmåder og -værktøjer i brug kan teams bedre reagere på kundernes skiftende behov, øge tilliden til de applikationer, de bygger, og opfylde forretningsmæssige behov hurtigere.

Fordelene ved DevOps

De teams, der vælger at bruge DevOps-kulturen, -fremgangsmåder og -værktøjerne bliver meget produktive og bygger bedre produkter hurtigere og øger dermed kundernes tilfredshed. Det forbedrede samarbejde og den højere produktivitet er også vigtigt for at kunne nå forretningsmæssige mål som disse:

Hurtigere time-to-market

Tilpasning til marked og konkurrence

Vedligeholder systemets stabilitet og driftssikkerhed

Forbedrer middeltiden til gendannelse

DevOps og applikationslivscyklussen

DevOps påvirker applikationens livscyklus gennem faserne for planlægning, udvikling, levering og drift. Hver fase afhænger af de andre, og faserne er ikke rollespecifikke. I en ægte DevOps-kultur er alle roller til en vis grad involveret i alle faser.

Plan

I planlægningsfasen vil DevOps-teams få idéer til, definere og beskrive funktionerne i de applikationer og systemer, de bygger. De holder styr på statussen for alle niveauer lige fra opgaver for enkelte produkter til opgaver, der berører mange produkter. Oprettelse af logge over udestående opgaver, sporing af fejl, administration af den agile softwareudvikling med Scrum, brug af Kanban-tavler og visualisering af statussen med dashboards er nogle af de metoder, som DevOps-teams bruger med agilitet og synlighed.

Udvikling

Denne udviklingsfase omfatter alle aspekter af kodningen – at skrive, teste, gennemse og integrere kode. Den omfatter også at bygge koden til artefakter, der kan udrulles i forskellige miljøer. DevOps-teams er på jagt efter at innovere hurtigt uden at gå på kompromis med kvalitet, stabilitet og produktivitet. Det kræver, at de bruger værktøjer, der sikrer en høj produktivitet, at de automatiserer trivielle og manuelle trin og gentager i små trin via automatisk test og løbende integration.

Levering

Levering er processen med at udrulle applikationer i produktionsmiljøer på en ensartet og pålidelig måde. Leveringsfasen omfatter også udrulning og konfiguration af en fuldt styret basisinfrastruktur, som udgør disse miljøer.

I leveringsfasen kan teams definere en proces til administration af udgivelserne med tydelige manuelle godkendelsesfaser. De definerer også automatiske gates, der flytter applikationer mellem de enkelte faser, indtil de bliver tilgængelige for kunderne. Når processerne automatiseres, kan de skaleres, gentages og styres. På den måde kan de teams, der praktiserer DevOps, nemt levere ofte med tillid til processen og ro i sindet.

Drift

Driftsfasen omfatter vedligeholdelse, overvågning og fejlfinding af applikationer i produktionsmiljøer. Når teams begynder at bruge DevOps-metoderne, arbejder de på at sikre systemets pålidelighed, høj tilgængelighed og at undgå nedetid, mens de arbejder på at forbedre sikkerheden og styringen. DevOps-teams forsøger at identificere problemer, før de kan påvirke kundeoplevelsen, så de kan afhjælpe problemer hurtigst muligt. Hvis du vil fastholde denne årvågenhed, er det nødvendigt med detaljeret telemetri, advarsler, man kan handle ud fra, og fuld synlighed i applikationer og det underliggende system.

DevOps-kultur

DevOps-fremgangsmåderne automatiserer og optimerer processer via teknologi, men det hele starter med kulturen i organisationen – og de mennesker, som er en del af kulturen. Udfordringen ved at opbygge en DevOps-kultur kræver store ændringer i den måde, som folk er vant til at arbejde og samarbejde på. Men når organisationer forpligter sig til en DevOps-kultur, kan du skabe et miljø, hvor højtydende teams kan udvikle sig.

Samarbejde, synlighed og afstemning

Et af kendetegnene ved en sund DevOps-kultur er samarbejdet mellem teams, som starter med synlighed. De forskellige teams som udviklere og it-driften skal dele deres DevOps-processer, prioriteter og bekymringer med hinanden. Disse teams skal også planlægge at arbejde sammen og afstemme mål og succeskriterier i forhold til forretningen.

Ændringer i omfang og ansvarsområder

Efterhånden som teams tilpasser sig, tager de ejerskab og bliver involveret i flere faser i livscyklussen – og ikke kun i de faser, som er de primære for deres roller. Udviklere bliver f.eks. ikke kun ansvarlige for den innovation og kvalitet, der er etableret i udviklingsfasen, men også for ydeevnen og stabiliteten af de ændringer, deres ændringer medfører i driftsfasen. Samtidig vil it-driften inkludere styring, sikkerhed og overholdelse af angivne standarder i planlægnings- og udviklingsfasen.

Kortere udgivelsescyklusser

DevOps-teams forbliver agile, mens de udgiver software med korte cyklusser. Kortere udgivelsescyklusser gør planlægning og risikostyring nemmere, da fremskridtene sker trinvist, hvilket også påvirker systemstabiliteten mindre. En kortere udgivelsescyklus giver også organisationer mulighed for at reagere på kundernes skiftende behov og på presset fra konkurrenterne.

Kontinuerlig læring

Højtydende DevOps-teams skaber en mentalitet med fokus på vækst. De laver hurtigt fejl og indarbejder deres nye viden i deres processer, så de hele tiden bliver bedre, øger kundetilfredsheden og sætter fart i innovation og markedstilpasning. DevOps er en rejse, hvor der altid er plads til at vokse.

Kontakt os eller en forhandler via Agil Udvikling A/S på telefon 77777712 fra 9-16:30 på hverdage, også fredag.

Scroll to Top