Agil Udvikling A/S benytter den agile teknik Devops, der kan kaldes “udsend tidligt & udsend” ofte princippet

Hvad er DevOps? DevOps er kombinationen af agil udviklings- og it-driftsafdelingen. Det er foreningen af mennesker, processer og teknologi, som skaber en kontinuerlig levering af værdi til kunder. DevOps understøtter tidligere isolerede roller som udvikling, it-drift, kvalitetskontrol og sikkerhed, for at koordinere og samarbejde om at producere bedre og mere pålidelige roller. Ved at tilpasse sig en DevOps-kultur og tage DevOps-fremgangsmåder og -værktøjer i brug kan teams bedre reagere på kundernes skiftende behov, øge tilliden til de applikationer, de bygger, og opfylde forretningsmæssige behov hurtigere. Hvilke fordele har DevOps? De teams, der vælger at bruge DevOps-kulturen, -fremgangsmåder og -værktøjerne bliver meget produktive og bygger bedre produkter hurtigere og øger dermed kundernes tilfredshed. Det forbedrede samarbejde og den højere produktivitet er [...]