Agil Udvikling A/S benytter den agile teknik Devops, der kan kaldes “udsend tidligt & udsend” ofte princippet

Hvad er DevOps?

DevOps er kombinationen af agil udviklings- og it-driftsafdelingen. Det er foreningen af mennesker, processer og teknologi, som skaber en kontinuerlig levering af værdi til kunder. DevOps understøtter tidligere isolerede roller som udvikling, it-drift, kvalitetskontrol og sikkerhed, for at koordinere og samarbejde om at producere bedre og mere pålidelige roller. Ved at tilpasse sig en DevOps-kultur og tage DevOps-fremgangsmåder og -værktøjer i brug kan teams bedre reagere på kundernes skiftende behov, øge tilliden til de applikationer, de bygger, og opfylde forretningsmæssige behov hurtigere.

Hvilke fordele har DevOps?

De teams, der vælger at bruge DevOps-kulturen, -fremgangsmåder og -værktøjerne bliver meget produktive og bygger bedre produkter hurtigere og øger dermed kundernes tilfredshed. Det forbedrede samarbejde og den højere produktivitet er også vigtigt for at kunne nå dine forretningsmæssige som f.eks. kan være disse:

  • Hurtigere time-to-market med indsigt fra alle aktører og observatører
  • Hurtig tilpasning og ændringer til marked og konkurrence, både af APPS, WebDesign og Webindhold
  • Hurtigere videoproduktion og videostreaming til videoproducenter, publicering, kirkevideo, youtubere m.v.
  • Hurtigere vedligehold af server hosting center, sky løsninger og overvågning af stabilitet og driftssikkerhed
  • DevOps er en kultur der skaber bedre og mere sikre løsninger

Hvad siger seneste DevOps undersøgelse?

Konceptet DEVOPS som Gitlabs har undersøgt, har verdens softwareudviklere taget til sig. Agil Udvikling A/S har anvendt dette koncept siden start, fordi det giver indsigt for både udviklere, forhandlere, testbrugere og slutkunden.

Devops-metoden sætter fart på udviklingen så dine nye opgaver bliver færdige før tid. Faktisk er der 50% at spare i tid. Og med Agil Udvikling A/S produkter som vi her kalder AU JetSetter bekræftes denne trend af flere internationale undersøgelser. Selvom nærværende undersøgelse er ganske lille, bekræfter den denne trend med en ca. 50% forbedring. 75 procent svarer at man allerede benytter eller planlægger at benytte AI og ML, op fra 41 procent sidste år. Undersøgelsen skete fra januar til marts i år.

DevOps JetSetter skaber transparens i udviklingsprocessen fordi forhandlere, kunder, test- og sikkerhedsteams kan følge med hele tiden som observatører og skabe input til programmørerne


“For os handler det om ansvar i hvert enkelt led”, siger Michael Rasmussen, Adm. Direktør i Agil Udvikling A/S, og han fortsætter: “Vi høster ca. 50% hurtigere klarmelding til afleveringsforretning og godkendelse, igennem de sidste 20 projekter. F.eks. kan et udviklingsprojekt også kombineres med hardware og flere samtidige udviklingsprojekter på samme server eller Cloud tjenester som AWS, Google og Microsoft Azure og her har vi indført AI/ML observatører, som er kode observatører SAMT menneskelige fysiske OBSERVATØRER, nemlig kunden, testbrugere, sikkerhedstestere, reklamebureauerne, forhandlerne, projektudvikler og så mig af og til. At flere øjne hviler på udviklerne som typisk kan komme fra andre lande, gør at udviklerne gør sig umage, innovativ og gør det hurtigt”

slutter Adm. Direktør, Michael Rasmussn, AGIL UDVIKLING A/S.

Agil Udvikling AU JETSETTER med OBSERVATØRER øger altså den daglige forretning’s kvalitet og sikkerhed. Og det giver en høj grad af kundetilfredshed. Da vi står på mål for sikkerheden er vor sikkerhedstest team allerede med fra start.

I Gitlabs undersøgelserne har man konstateret at dette område stadig et stort flaskehalsproblem for softwareudviklere, fordi 42% siger, at test kommer for sent i processen.

Hele 37 procent mener, at det er svært og udfordrende at holde styr på fejlrettelser. Med AU JETSETTER benytter vi aldrig de samme folk der udvikler som testere, selvom sådan er det alle steder, men vi mener faktisk at det aldrig bør være udviklerne der skal teste sine egne systemer.

Det er jo ikke uvildige og kan ikke identificere fejl så hurtigt som et individuelt team. Hos Agil Udvikling A/S er Testteam, Sikkerhedsteam og Udvikler Team uafhængige af hinanden. Efter denne adskillelse for et par år siden finder vi flere fejl hurtigere og kvaliteten hæves og vi klarer det på samme timeantal, så kunden betaler altså ikke mere.

DEVOPS JETSETTER bygger på AI og ML

Vore teknikker bygger på ML OG AI. Denne trend, med at bruge disse nye teknologier er nu modnet i forhold til for 4 år siden. Men teknikken er jo ikke ufejlbarlig, derfor er ML/AI testingen, der jo påpeger mulige fejl både i selve udviklingen og i test/sikkerhedsteams, blot indsat som en AI/ML observatør der kigger kode igennem mens den udvikles, altså ligesom en slags syntaks kontrol, der blot skal minimere fejl hurtigere og højne programmørens evner.

Scroll to Top