Lowcode markedet forventes styrket næste år

LowCode er en Agil Teknik ligesom CODESHOP Agil Udvikling A/S benytter til vore kunder mange af disse fordi de henhører under Agile metoder. Siden 2012 har vi f.eks. benyttet Lowcode til at lave APPS. Hvorfor skal det koste 100.000 kr. at få en app, når man kan lave en version af sin webside på få timer, som gør alt det en APP forventes at kunne gøre? Derfor anvender vi til vores kunders bedste så meget LOWCODE som muligt. Vi skal ikke side og programmere i flere tusinde timer, […]

Lowcode markedet forventes styrket næste år Se mere »